วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุป
  • จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ อ.ชนบท ทราบว่าในตอนนี้ก็ใกล้จะถึงฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยว
  • ชาวบ้านก็จะคอยระวังเพื่อไม่ให้ผลผลิตเกิดการเสียหายและต้องคอยทำให้เกิดผลผลิตที่มาก
  • ขึ้นเพื่อที่จะนำไปขายให้ได้ราคาีที่ดีและได้คุณภาพมากที่สุดและชาวบ้านที่นี่ก็ยังบอกว่า การเก็บเกี่ยวเป็นไปได้อย่างลำบากมาก เพราะทุกปีในการเก็บเกี่ยวนั้นมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ล่าช้า
  • มากและทำให้เกิดการนำเสียก่อนการนำไปขายทำให้เกิดรายได้ที่ลดน้อยลงและก็เป็นปัญหา
  • อย่างมากกับชาวบ้านที่น
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น