วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

ชื่อเรื่องภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม


ชื่อเรื่อง                                            การเกษตรกรรม
ชื่อประเภทภูมิปัญญาไทย          ด้านการทำไร่นาส่วนผสม
ชื่อผู้สัมภาษณ์                                นางสาวพัชรีญา  สุขจิต
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์                           นางนางสมพิษ ติยะภา
สถานที่สัมภาษณ์            ที่หมู่บ้านดอนข่า หมู่ ที่ 7 อ.ชนบท ต.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
วันเวลาการสัมภาษณ์                  28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น